Семинар на Ласло Табар „Дијагноза на болести на дојка“ во Скопје, Македонија, 9ти-11ти февруари 2017


Од 9-11ти февруари 2017, ни беше чест да го организираме нашиот прв едукативен настан – семинар за радиологија на дојка одржан од истакнатиот професор Др. Ласло Табар. Овде може да најдете фотографии од семинарот на Ласло Табар.

Соопшенија

Второ соопштение

27.12.2016
Драги колеги,
Котизација за семинарот за радиолози, хирурзи, онколози и патолози е:
  • 150 евра – до 1ви февруари 2017
  • 200 евра – по 1ви февруари 2017

Котизација заа специјализанти:

  • 80 евра

Во котизацијата е вклучено кафе и закуска.

Ве молиме регистрирајте се тука, и потоа уплатете на следнава денарска сметка за уплпати во македонски денари (МКД)

Банка:                    Комерцијална Банка АД Скопје
Име на сметка:     МЗРД ДОЈКА Скопје, Миладин Поповиќ 12, 1000 Скопје
Број на сметка:      300000003965493

или на следнава девизна сметка за уплата во евра (ЕУР) и други странски валути

Банка:                   Komercijalna banka AD Skopje
Име на сметка:    MZRD DOJKA Skopje, Miladin Popovik 12, 1000 Skopje
Број на сметка:     0270100334655
IBAN:                   mk 07300701003346564
Swift:                    KOBSMK2X

Прво соопштение

08.12.2016

Драги колеги,

Во име на ДОЈКА, македонското здружение за радиологија на дојка, чест и задоволство ни е да го објавиме 3-дневниот семинар на тема „Дијагноза на болести на дојка“ на Ласло Табар, кој ќе се одржи за прв пат во Скопје, Македонија, од 9ти-11ти февруари 2017. Срдечно ве каниме да учествувате и да ни се придружите во оваа уникатна можност да се слуша еден од најдобрите радиолози за дојка.

За повеќе информации во врска со курсот, ве молиме пишете ни на info@dojka.org.mk

Добредојдовте во Скопје,

Срдечно,

Светлана Темелковска
Претседател на ДОЈКА

 


Поддржано од


Спонзори на семинарот