Второ соопштение


Драги колеги,
Котизација за семинарот за радиолози, хирурзи, онколози и патолози е:
  • 150 евра – до 1ви февруари 2017
  • 200 евра – по 1ви февруари 2017

Котизација заа специјализанти:

  • 80 евра

Во котизацијата е вклучено кафе и закуска.

Ве молиме регистрирајте се тука, и потоа уплатете на следнава денарска сметка за уплпати во македонски денари (МКД)

Банка:                    Комерцијална Банка АД Скопје
Име на сметка:     МЗРД ДОЈКА Скопје, Миладин Поповиќ 12, 1000 Скопје
Број на сметка:      300000003965493

или на следнава девизна сметка за уплата во евра (ЕУР) и други странски валути

Банка:                   Komercijalna banka AD Skopje
Име на сметка:    MZRD DOJKA Skopje, Miladin Popovik 12, 1000 Skopje
Број на сметка:     0270100334655
IBAN:                   mk 07300701003346564
Swift:                    KOBSMK2X