Членство


Нашите членови се радиолози ангажирани во пракса, настава или истражување во и надвор од Македонија.

Стани член на МЗРД ДОЈКА

Како член на ДОЈКА континуирано ќе добивате информации за едукација, семинари, и конгреси. Исто така ќе добиете специјална намалена котизација при регистрација на едукативни настани организирани од страна на ДОЈКА.

Станувајќи член, ќе бидете ставени на листа на радиолози кои работат со радиологија на дојка, за полесна комуникација помеѓу нас.