Едукација


Здружението учествува и организира едукативни настани за ракот на дојка преку семинари и предавања, а истовремено објавува тековен едукативен материјал на веб страницата.


Првиот едукациски настан кој го организиравме е „Семинар за радиологија на болести на дојка на Ласло Табар во Скопје, Македонија, 9ти-11ти февруари 2017

На 30 март 2019 ќе се одржи голем стручен состанок „Стручен состанок март 2019