Едукација


Здружението учествува и организира едукативни настани за ракот на дојка преку семинари и предавања, а истовремено објавува тековен едукативен материјал на веб страницата.