Стручен состанок он-лајн на 20ти декември 2021


Одржан стручен состанок он-лајн на 20.12.2021 со следниве предавачи и теми:

  • Доц. Д-р Јасминка Чабуковска-Радуловска „Улогата на еластографијата во дијагностицирање на солидни тумори на дојката“
  • Доц. Д-р Тања Петровска „Евалуација на аксиларни лимфни јазли кај карцином на дојка“