За нашите членови


Основачи на ДОЈКА:

  • Светлана Темелковска
  • Весна Гершан
  • Розалинда Исјановска
  • Жаклина Чагороска
  • Силвија Ивановиќ-Бушиновска

 

Претседател на здружението: Светлана Темелковска

Заменик претседател: Јасмина Чабуковска

Почесни членови:

Горан Кондов

Гордана Петрушевска

Мери Пешевска

Весна Гершан

Златко Стојковски

Магдалена Богдановска-Тодоровска