Годишен состанок на МЗРД, 9ти ноември 2022


Одржан годишен состанок на МЗРД на 09.11.2022 во предавалната во Деканатот на Медицинскиот факултет-Скопје со презентација на новини од ЕУСОБИ 2022.